søndag 15. september 2013

Slit og møde gir klær og føde

En av hovedgrunnene til at jeg opprettet denne bloggen, var for å prøve å gi noen svar til folk som er interessert eller som later som om de er interessert i hva jeg jobber med. Jeg tenkte at nå skal de virkelig få innblikk i min jobbhverdag, mine strategier for å overleve i bransjen og mine dagligdagse jobbgjøremål.

Senest denne uken har flere personer spurt meg; hva jobber du med, klarer du å leve av det, hvem jobber du for, hvordan får du det til?, og videre; er det ikke vanskelig å forholde seg til det offentlige som kunde, hvilke kunstnere jobber du med/for osv. Jeg er vant til slike spørsmål fra folk jeg treffer i ulike jobbsammenhenger, på seminarer og arrangementer, men også fra venner, nye bekjentskaper og egen familie. I over 12 år har jeg fått ulike varianter av de samme spørsmålene; hva driver du med egentlig? Og kan du leve av det?  

Jo mer jeg tenker på det, jo mer irritert blir jeg på meg selv, for at jeg ikke startet bloggen tidligere, og for at jeg ikke begynte med en oversikt over prosjekter jeg er inne i, oppdragsgiverne mine og litt om framtidsutsiktene for hvert enkelt prosjekt. Uansett så kommer den her:


1.       Seniorressursen – mentorer for kulturbedrifter
  www.seniorressursen.no
Mentorer for kulturbedrifter er et pilotprosjekt som kobler kulturbedrifter og pensjonerte næringslivsledere. Målet er å hjelpe kulturbedrifter med å overleve ved hjelp av mentorstøtte. Prosjektet er økonomisk delfinansiert av Telemark fylkeskommune for å kunne utvikle og spre modellen til andre kommuner i Telemark. Kulturbedriftene og mentorene er med i hvert sitt kompetansenettverk og får oppfølging/veiledning fra arbeidsgruppa i prosjektet. Fra 2014 ønskes en mer omfattende modell med formål å skape klynger mellom næringsliv, det offentlige, høgskoler og det frivillige. P.t. er 16 kulturbedrifter med tilhørende mentorer deltagende i denne mentorordningen. Det søkes stadig nye samarbeidspartnere og utvidelse til flere regioner. Min rolle i dette prosjektet er som utvikler, kulturnæringsansvarlig, i tillegg til at jeg er med i arbeidsgruppa. 40 – 50% av min arbeidstid går med til dette prosjektet hver uke.


Høstens første mentorkafe er i gang. Gunnar Thuve fra Porsgrunn kommune forteller om status og videre muligheter for alle fremmøtte kulturbedrifter, mentorer, høgskole og andre interesserte. Høstens program!

    2. Nettverkskreditt Telemark
                www.nettverkskreditt.net 
Jeg er engasjert av styret og sitter selv i styret som referent.Vi jobber med en omorganisering og ny finansieringsmodell for ordningen Nettverkskreditt. Målet er å ta med seg det beste fra eksisterende ordning inn i en ny form til beste for kvinnelige etablerere. Oppdragsgiver er foreningen Nettverkskreditt Telemark. Ideene om en slik omforming vekker interesse fra flere sentrale hold og vi kommer til å gå en intensiv periode i møte for å få plassert ordningen.       
 
To av de som jobber med Nettverkskreditt og som ville være med på bilde fra møte, takk: Kari Anne Valsø og Evie-Marie Strangeland
 
  3. Kreatør
   http://www.artsbusiness.no/kreator
Kreatør er et kompetanseprogram for kulturentreprenører og kreative næringer utviklet av Arts & Business Norway. I Kreatør skapes et kreativt rom hvor konsepter og produkter blir spisset og videreutviklet slik at bedriftene klarer å vokse og gro. Kreatør er skreddersydd for kulturaktører og tar kulturentreprenøren på alvor. Jeg er med i referansegruppen og har spesielt ansvar for Telemarks deltagelse.

 

4.       Bedriftsforbundet
www.bedriftsforbundet.no
Bedriftsforbundet er en organisasjon for små og mellomstore bedrifter. Hovedoppgaven er å tale bedriftenes sak ovenfor myndighetene og tilby gode medlemsfordeler. Jeg sitter i styret i Region Sør og er innstilt som nestleder av valgkomiteen til forbundsstyret (det avgjøres på Kongress neste uke; fredag – søndag). 

 
5.       (Me & I)
www.meandi.no
Mitt lille sideprosjekt på siden av firmaet Kunstgjødsel. Svenske Me & I lager designklær av høy kvalitet til barn og voksne.  Klærne selges ikke i butikk, men kun på treff/»homeparty».  Jeg er selger for Me& I og har mål om å spre god design til folk i Grenlandsområdet og samtidig få ekstra inntekt i stille perioder. 

 
   6. Resten
Resten er foreløpig prosjektideer alt fra små notater på en gule lappefunksjonen på PC til større prosjektbeskrivelser/søknader som til og med kan ligge på noens pult for beslutning den kommende uken. Noe tar lengre tid og er ikke klart for andres vurdering før om noen måneder, år eller kanskje aldri.