søndag 22. desember 2013

Grønn jul gir hvit påske.Ønsker alle blogglesere en riktig god jul og et godt nytt år med videreutvikling, oppfølginger og nyheter. Benytter anledningen slike julehilsener fra firmaer gir til å trekke frem noen gladsaker fra 2013 og peke fremover i 2014.

"Ho ho ho" is used as the laugh of Santa Claus, kilde: Wikipedia  

 


2013 har vært et hektisk år der fokuset har vært å få to ulike regionale tiltak nasjonalt forankret – det er en krevende øvelse som fortsetter med full styrke inn i 2014. Konseptene skal styrkes ytterligere, innsalget bedres og nye kontakter skapes. På tampen av året fikk vi tilsagn om midler fra det regionale forskningsfondet – Oslofjordfondet. Det betyr at vi får jobbe tett med forskere som skal se med sine øyne, metoder og fagkunnskap på Seniorressursen – mentorer for kulturbedrifter fra og med nyttår.

I 2014 skal jeg også ha rom for styreverv i Bedriftsforbundet, delta i utvikling av to mindre konsepter og dyrke bijobben for me&i innimellom. Tegner til å bli et hektisk år i 2014 også!