søndag 9. november 2014

Kvinne er kvinne verst?


Jeg hatt mange møter den siste tiden med ulike mennesker i ulike posisjoner – både kvinner og menn for å snakke om kvinnelige etablerere. Det har også vært noen flere seminarer enn normalt i de siste ukene. Her har jeg fått bryne tankene mine, fått satt dem opp mot erfaringer og tilegnet kunnskap fra div. nyere rapporter/forskningsrapporter/artikler etc. 


Det er forunderlig syntes nå jeg når fremstående «forståsegpåere» og ekspertise får lov til å mene mye uten å ha så mye mer belegg for det enn egne erfaringer. For et par uker siden hadde jeg en opplevelse som ga meg et lite støkk og som jeg har lyst til å løfte frem her.

På en større konferanse holder en foredragsholder frem noen eksempler på steriotyper av etablere;
  1. en nyskilt kvinne som skal finne meningen med livet og starter opp med hobbyliknende aktivitet, gjerne noe alternativt
  2. to en med «exelhode».
Den førstnevnte utbroderes lenge og vel – morsomt ja, men jeg kjente etter hvert at latteren satt seg fast i halsen.

Det er ikke første gang jeg møter slike holdninger og latterliggjøringer, de finnes både blant kvinner og menn. Personlig syntes jeg bare det er ekstra trist når slike utsagn kommer fra kvinner.

Jeg er stolt over at kartlegginger viser noe annet, les bare artikkel om kvinnelige bedriftsetablerere i Ledelse: Kvinnelige grûndere med større suksess enn menn. Jeg ønsker meg flere kvinnelige rollemodeller som snakker kvinner opp og ikke ned – gleder meg derfor ekstra mye til Grûnderarrangement på Jønholdt Gård onsdag se: 12 november