onsdag 10. desember 2014

Mange bekker små, gjør en stor å


I forrige uke var jeg på nok et Bra damer møte. Vi er en gjeng med forretningskvinner som møtes en gang i måneden for å styrke og hjelpe hverandre. Denne fredagen var jeg en av vertinnene og fikk holde et lenger innlegg om min bedrift, Kunstgjødsel.

Jeg hadde jobbet en del med presentasjonen, aldri har jeg vært så tydelig på hvordan og hvorfor jeg startet Kunstgjødsel. Aldri før har jeg klart å være så konkret i beskrivelsen av hva jeg gjør – tenkte jeg.

En av de første kommentarene fra en av damene var «Men hvem er kundene dine?»

Det var et veldig bra spørsmål, men ikke så lett å svare på for en som ikke selger brød og melk rett til forbruker. 

Jeg har satt meg fore å forsøke å forklare det her i bloggen, eksemplifisert med Mentorordningen for kulturbedrifter:

1.       Kundene er kommunene bla. i Grenland som betaler for et konsept[1].

2.       Videre har Porsgrunn kommune fått midler fra Telemark fylkeskommune til å spre, utvikle og koble oss på annet virkemiddelapparat for etablere/bedrifter i Telemark. En del av disse midlene går til Kunstgjødsel som er leid inn av Porsgrunn kommune for å gjøre en innsats for mentorordningen i Telemark. 

3.       Kunstgjødsel har sammen med Porsgrunn kommune, Midt- Telemark og Høgskolen fått innvilget midler fra Kulturrådet til å teste ut en egnet pilotmodell for student, mentor og kulturbedriftsutveksling, styrke nettverksaktiviteter mellom kulturbedriftene, mentorene og øvrig næringsliv, samt å spre mentorordningen utover Telemark.

For å oppsummere så er altså Kunstgjødsels målgrupper og mine kunder ikke nødvendigvis de samme. Hovedmålgruppene for mentorordningen er kulturbedrifter og mentorer. Kundene er det offentlige på lokalt, regionalt eller nasjonalt plan som ønsker å få til noe for å styrke kulturbedrifter og som i tillegg ser verdien av bruk av pensjonister på denne måten.


[1] Dette konseptet består av kobling og oppfølging av 4-6 kulturbedrifter og mentorer over et år.