mandag 7. september 2015

Å sitte med sjegget i postkassa


Siste halvdel av august og i starten av september virker det som om alt skal skje og at alt krasjer. 


I  KulturBiz inviterte vi til konferanse 1. sep. i Porsgrunn. se mer om konferansen her . På samme datoen, får vi beskjed om, er det både hovedutvalgsmøte for kultur og næring i Telemark Fylkeskommune, næringskollegiet og en næringskonferanse for Vestmar. Det kunne altså ikke passet dårligere, i og med at en av våre hovedmålgrupper er næringssjefer og næringsapparat i regionene. På samme dag arrangeres også Kulturtorget (en visningsarena for alle kulturkontakter og kulturkoordinatorer i kommunene)Se mer her. Dette er lagt inn som en obligatorisk dag for alle kulturstudentene og, i tillegg kommer det mange fra kulturetatene rundt om i fylket. Jeg registrerer også at 1. september er dagen da Telemarksarkivet lanseres, i tillegg til at det er mangt og mye som skjer i hovedstaden selvfølgelig.

Må det være sånn? En ting som er sikkert er at vi må dobbeltsjekke og trippelsjekke dato i forhold til neste års KulturBiz konferanse enda bedre, og jeg vil sjekke enda bedre for alle andre arrangementer jeg i fremtiden blir involvert i. Men hva om vi alle sammen kunne hatt den vanen å sjekke opp og sett etter dobbeltbookinger samme sted. Et initiativ til en felles kalender for Telemark er tatt – kommerdu.no. Den brukes av noen, men langt ifra alle – det hadde åpenbart vært en fordel for da hadde vi kanskje sluppet sånne kollisjoner i fremtiden.