søndag 18. august 2013

Utsett ikke til i morgen det du kan ha gjøre i dag

uke 33


Jeg starter alltid dagen med å sjekke mail, slette mail, svare på mail og Facebook. Nå om dagen er jeg inne på bloggen og Instagram også bare fordi jeg er nysgjerrig på hvor mange som har vært inne - kanskje jeg liker noe andre legger ut.

Det kommer mange mailer i løpet av kvelden/natten/tidlig morgen, mange oppdateringer på Facebook også. De fleste oppdateringer og mailer skummer jeg så vidt igjennom, mange sletter jeg. Det er stort sett div. tilbud og nyheter fra steder og grupper jeg abonnerer på. Så går jeg i gang med å svare de mailene og eventuelt kommentarene etc. på Facebook som krever det. De jeg ikke rekker og de det ikke haster så med markerer jeg for så å ta meg av dem til kvelden eller neste morgen.   

Denne rutinen forsøker jeg å begrense frem til kl. 9.00/10.00. Etter det er arbeidsdagen i gang for meg, om jeg da ikke har møte fra tidlig morgen som rykker ved denne rutinen.
Jeg har ikke noe bilde fra ukens møter så jeg slår til med et som er noen uker gammelt.
Jeg må huske å ta bilder!
Bilde viser i alle fall møte mellom representanter i Bedriftsforbundet Sør og Senterpartiets listekandidater fra
Telemark, Vestfold og Aust - Agder.  

Denne uken er jeg på vei på møter i Bø. Tar arbeidsmøte oppover og nedover fordi det går i hundre for prosjektet Seniorressursen og vi har ikke mulighet til å fylle mer møter inn i august. Vi møter Telemarksforskning, her er det mange tråder og muligheter som raskt oppsummeres fra sist. Vi får spørsmål om utvikling/utvidelse i EU prosjekter er av interesse. Ja, de er jo det om vi kan få tilskudd og drahjelp, for det er litt av en jobb å skrive slike søknader! Videre avtales det nytt møte, det skal i første omgang skrives søknad om forskningsmidler for å følge prosjektet Seniorressursen fremover.  

Selv om det er møtestopp for flere møter denne måneden, så er det likevel et møte jeg bare må ta. Det kommer midt i planleggingsdag for barnehagen og da vi egentlig skulle vært på vei opp på hytta. Det er et slags første innsalgsmøte så her gjelder det å ha fullt fokus. Stemningen er løs og ledig – vi kjenner jo hverandre fra før, har vært involvert i felles prosjekter. Likevel et ja eller nei kommer til å bety mye for firmas økonomi utover høsten.  På møte trekker jeg inn den nye Handlingsplanen for kultur og næring, forteller om tilbakemeldinger og erfaringer vi har gjort som har ledet til utvidelse og stadig forbedring av målet – styrke kulturbedrifter ved hjelp av mentorstøtte. På spørsmål om dette er et unikt tiltak svarer vi at; ja så vidt vi vet er det ingen som benytter seniorene aktivt inn mot kulturbedriftene og etter en slik modell som vi gjør.  Stemningen er god når vi takker og går fra møte også. Men det er jo aldri så enkelt, en beslutning avhenger av flere og selv om vi mener at dette kan det ikke være mulig å ikke være med på, så vet man aldri...