fredag 30. januar 2015

Kjært barn har mange navn


Navnendringer står på agendaen min for tiden. Mitt firmanavn Kunstgjødsel lever selvfølgelig videre. Det er og blir et godt navn som jeg stadig får komplimenter for.  Om jeg husker rett så kom navnet Kunstgjødsel plutselig opp som et alternativ etter lange runder med drodling rundt hva vi skulle jobbe med – spre kunst, kultur ut til flere – få betalt for den jobben vi gjorde. Kunstgjødsel ble navnet engang i 2007. Det morsomme nå i ettertid er at jeg var veldig i tvil på om det var det beste, nå husker jeg ikke alternativene.

 

Kunstgjødsel har en ikke helt åpenbar betydning når man hører det for første gang. Det er fortsatt en del som oppfatter navnet helt konkret og som tror
jeg gjødsler jordene etc. Jeg syntes det er morsomt og det åpner for en del samtaler, som ikke hadde inntruffet hadde foretaket mitt hett Kulturbyrået.

I disse dager er jeg i gang igjen med hele tre parallelle prosesser for å finne navn på prosjekt/konsept. Det er ikke lett å finne det beste navnet, i alle fall ikke et som allerede er tatt. Vi er flere som jobber med det, spiller på hverandres forslag, prøver oss på det åpenbare og diskuterer for og imot. Plutselig dukker det opp – hvorfor tenkte vi ikke på det?. Det passer med det vi står for og vi kan legge inn riktige betydninger i det.

Likevel, etter en dag og en natt kanskje, kommer vi tilbake – var det bra nok? Er det for diffust, sier det godt nok hva vi driver med, hva som er målet og visjonen vår?

Nei, kanskje ikke. Vi er tilbake igjen, heldigvis har jeg nå vært med på å lande to av navneprosessene. Nå er det kun en igjen, her har vi sendt ut tre navn på «høring». Jeg lurer på om det er noen av dere som leser dette som kan hjelpe også?

Kort bakgrunnsinfo:

Seniorressursen- mentorordning for kulturbedrifter, er et langt navn på et konsept som skal rulles ut i og utenfor Telemark. Dessuten er det vi gjør for kulturbedriftene og seniorene langt mer enn kobling mellom en hovedmentor og en kulturbedrift.  I tillegg arrangerer vi egne åpne kafeer med kultur og næringsstema, får studenter inn i kulturbedrifter med mentor som backing, skal arrangere nasjonal konferanse om kulturmentoring etc.

Navneforslagene vi står mellom er: Kulturveven, kulturbiz og kulturbuzz. 
 
Jeg vil gjerne vite din favoritt - eller kom med et bedre!