mandag 2. desember 2013

Frem og tilbake er like langt?

Forrige uke var det viktige og avklarende møter i Drammen og Oslo for to av hovedprosjektene jeg er involvert i. Det er mange slike møter nå fremover når begge prosjektene går inn i konseptualiseringsfasen, helst skulle jeg ha sett at det ble tatt noen skikkelige avklaringer før jul. Men et slikt ønske før julen får jeg nok ikke oppfylt.

 Tidlig opp for å rekke møter i Drammen og Oslo.

 

I det ene prosjektet – Seniorressursen, står vi ved flere veivalg. Skal vi ta Seniorresursen fra Grenland/Telemark og videre ut i landet – hva skal til? Hva er selve kjernen i modellen, hva bør være obligatorisk og hva kan være er fritt og åpent for regionale tilpasninger?  Trenger vi en nasjonal aktør med på laget og kan vi gå på toppen uten at noen lengre ned i systemet føler seg forbigått?
 
Vi blir applaudert hele veien, det er behov for mentorer for kulturbedrifter, men det er alltid et men.  For det finnes ikke rom for å være med på prosjektet innenfor egne rammer/satsingsområder – i alle fall ikke nå. Og det mangler ikke på råd og forslag til veier videre. Men vi trenger å komme videre akkurat nå! Vi er midt inne i arbeidet, det er nå det skjer, det er nå engasjementet er levende og presset på å komme inn er økende – fra flere kommuner, fra seniorer og kulturbedrifter.

I løpet av uka er neste viktige møtet – kanskje det kan bli en avklaring, i alle fall en midlertidig løsning som kan gi oss litt pusterom før en mer permanent driftsordning kan spikres.