mandag 17. november 2014

Når man minst venter det


Midler til kulturnæringsaktører

Endelig var det fredag og beina rett opp i sofaen etter en hektisk uke. Tilfeldig sjekker jeg facebook og her ser jeg at Kulturrådet har innvilget 4,9 mil., fordelt på 21 kulturnæringsaktører. Jeg er egentlig ikke spent når jeg følger linken og leser hvem som er de heldige i år. I mitt stille sinn tenker jeg at det er sikkert kun fysiske kulturnæringshager e.l. som får disse pengene slik det var ved tildelingen i fjor. Men nei…Hurra! Kunstgjødsel AS med mentorordningen er av 21 de kulturnæringsaktører.


Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur og er rådgiver for staten i kulturspørsmål

Søknaden omhandler «Mentorer for kulturbedrifter som er et konsept for å styrke kulturbedrifters overlevelsesevne ved hjelp av frivillige mentorer (næringslivspensjonister). Målet er å utvikle Mentorer for kulturbedrifter også utenfor Telemark, som del av et samordna virkemiddelapparat, i tett dialog med bl.a. Høgskoler/universitet, Etablerertjenestene og Innovasjon Norge for å utvikle/sikre gode og varige virksomheter innen kultur».

Det er et samarbeidsprosjekt mellom Porsgrunn kommune, Midt Telemark Næringsutvikling, Høgskolen i Telemark og Kunstgjødsel. Uten den innsatsen og entusiasmen som mentorer og kulturbedrifter har fremvist og uten at vi hadde fått utenforstående til å gi oss slike flotte tilbakemelding i form av forskningsrapporten til Telemarksforskning (Se rapport), så er jeg helt sikker på at det hadde blitt nei også i år.

Vi søkte og fikk innvilget NOK 140.000. Det er ikke så mye penger, med de delmål vi har satt oss fore fra 12/2014 – 12/2015. Det kreves et fortsatt godt teamarbeid, og medfinansiering fra andre hold.
Innen 2018 er planen videre at vi har hatt/har 177 kulturbedrifter og 50 mentorer som deltagere i konseptet med utbredelse i 10 regioner. Her er det mao. Bare å brette opp armene i årene fremover, søke flere penger, løpe fort og forankre godt. 
Men nå – først FEIRING av et nytt delmål som er oppnådd!