onsdag 26. november 2014

Denne uka gikk fort, i overmorgen er det alt onsdag

Grunderuka er over for i år. Det har vært lærerikt og inspirerende - en uke som har gått fortere enn normalt. Det er første året at jeg har vært med på så mye i en arrangørrolle. Det frister til gjentagelse.

Noen av kulturbedriftene på Grûndermessa; Vigdis Settem/Studio Settem, Gabor Magyari/Nokbra Design, Gina s. Hardy/Italia amore + Gunnar og meg
 
Fornøyde og litt slitne etter endt Grûnderuke; Gunnar Thuve - prosjektleder for Seniorressursenb i Telemark, Ellen Ditlevsen - seniorressurs mentorkafe + meg
 

Først var det mentorkafe i Bø, her var det ikke så mange påmeldte, men vi ble en fin gjeng på 16 stk. Gjengen var  en god blanding av kulturbedrifter, mentorer, offentlig virkemiddelapparat og næringsliv. I løpet av to timer hadde alle hatt fire 1-1 møter på tvers av generasjon og virke. Det summet i rommet, glade fjes og gode tilbakemeldinger både på veien ut og i etterkant.

I Porsgrunn hadde jeg en deltagerliste med 33 påmeldte, jeg hadde brukt en del tid på å sette opp møter mellom de ulike og sende hver enkelt en oversikt over hvem de skulle møte, hvor og når. Alle hadde også fått tips for dagen. Klokken nærmet seg oppstart  – folk fortsatte bare å strømme på – det ble ny rekord for mentorkafeen. 45 mennesker, jeg krysskoblet og reviderte lister – gikk rundt og satte to og to sammen, fant ledige bord eller plass på gangen. Om det hadde summet i Bø, vardet ingenting mot lyden i blackboksen på Meierigården i Porsgrunn. Kanskje var det ikke så mye tradisjonelt næringsliv, noen hadde meldt avbud i siste liten, men mentorene med sin næringslivserfaring, nettverk og engasjement stilte opp.        

Vi har enda ikke konkludert om dette er noe som vi skal gjenta, men ut ifra tilbakemeldingene er det helt åpenbart at vi bør det. De fleste av tilbakemeldingene går på at dette var gøy, nyttig og lærerikt. Ja, tenker jeg, det er virkelig slike arenaer man trenger for å «tvinge» folk som vanligvis ikke snakker med hverandre til å gjøre det. Håpet er at dette kan være et push og en start på en bedre kultur og næringsforståelse og at enda flere næringslivsledere ser interessen av verdien som ligger i å samarbeide med kunst/kultur – til neste år…