tirsdag 17. mars 2015

Kunden har altid rett


Nå er den endelig klar – nettsiden til Kunstgjødsel! Det har vært litt av en prosess. Det som startet med et ønske om å ha en statisk side, ble til en grundig og for all del, nyttig gjennomgang av hvordan Kunstgjødsel skal fremstå visuelt.


Det jeg er mest fornøyd med, er et bilde av meg selv sett bakfra. Det er ikke fordi jeg har noe spesielt behov for å bli avbildet, men for meg representerer det bildet selve foretaket Kunstgjødsel. Kunstgjødsel er uløselig knyttet til meg og min egenart. Min mest åpenbare og synlige egenart er håroppsatsen – det var befriende å endelig få spille på det.

Fokuset til Kunstgjødsel, er tilføring av næring og spredning av kultur. Her ligger det en del tanker bak formuleringen. Jeg registrerer et engasjement for begrepsbruken innenfor kulturnæringsfeltet for tiden. Skal vi kalle det for kulturentreprenørskap, kulturnæring, kulturnæringsbedrifter, kulturbedrifter eller kanskje kunstnæring og kulturnæring er to litt ulike ting – hjelp!

For meg handler det mest om handling. Når Kunstgjødsel har fokus på å tilføre næring, så dreier det seg om å få lurt inn god og passende næringstankegang for den enkelte om det så er mikro-,  kvinne-, eller kulturbedrift. Når Kunstgjødsel har fokus på å spre kultur så er det å få til samtale/ samhandling/samarbeid mellom ulike grupper/virksomhetsområder/bransjer som ikke naturlig kommuniserer med hverandre.

Den bevissthetsprosessen rundt egne fokusområder, mål og visjoner som har oppstått i kjølvannet av arbeidet med hjemmesiden, har vært nyttig. Samtidig som Ny nettside  nå er lansert, vil jeg ta i bruk og spre Kunstgjødsels sovende Face book konto. Endelig kan jeg stå inne for nettsiden min og ikke unnskylde den hver gang jeg deler ut visittkort. Nettopp visittkortet er det neste som må endres på – inn med nytt etternavn, få inn face book adressen, twitter og blogg. Stakkars den som får det oppdraget, for ikke nok med de faktiske endringene, det visuelle uttrykket vil jeg også ha endret på.