mandag 18. november 2013

Tid er penger!


 

Tur – retur  Skien – Gardermoen/Oslo forrige uke to dager. Det tar på, kommer sent hjem og blir sliten. Tid er dyrbart for meg og jeg er avhengig av å utnytte jobbtiden min maksimalt for å få inn nok fakturerbare timer slik at jeg kan ta ut en akseptabel lønn og drive firmaet mitt på en god måte. Spørsmålet blir da hvordan forsvare å reise i jobbsammenheng – hvordan prise en slik reise?   


Jeg kjører til Sande og tar toget derfra til Oslo for å spare en ca. time på tog, slippe kø og parkeringsproblematikk inne i Oslogryta. Det er to ulike møter for to ulike oppdragsgivere som er gjennomført; et dialogmøte for ulike ressurspersoner som jobber for kvinnerettet entreprenørskap og et møte i ressursgruppa for Kreatør (http://www.artsbusiness.no/kalender/kreator-finale/ ).

Det å reise i jobben er ofte gjenstand for spørsmål knyttet til prising. Hva skal man for eksempel ta for 2-3 timers reisetid hver vei tur- retur Skien – Gardermoen/Oslo?  Det er flere alternativer:

1.       Oppdragsgiver dekker reiseutgifter og betaler normal timespris

2.       Oppdragsgiver dekker reiseutgifter og betaler halv timespris

3.       Oppdragsgiver dekker reiseutgifter

Jeg har vært med på alle alternativene – altså fått full timesprispris, halv pris timespris og ingen timespris når jeg er ute å reiser i jobbsammenheng. Når disse forholdene ikke er på forhånd avklart med oppdragsgiver blir det vanskelig. Jeg har en tendens til å være for snill, men har lært gjennom årenes løp at jeg må være tøffere til å ta meg betalt. Det resulterer i at jeg tilstreber å legge inn forberedelsestid og etterarbeid til kommende møter på toget eller bilen til og fra møter. Da kan jeg forsvare å prise noe av reisetiden med full timespris.