søndag 29. september 2013

Fremmed fugl

 

Buskerud Fylkeskommune har startet opp arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud og inviterte forrige uke til høringsmøte. Telemark Fylkeskommune har utarbeidet Strategi for kultur og kulturarv og sendt den ut på høring i disse dager. Firmaet mitt Kunstgjødsel var en av mange inviterte til høringsmøtet på Kongsberg i Buskerud, men var ganske alene blant deltagere fra kommunal og offentlig forvaltning. For planverket i Telemark var jeg ikke på høringslisten, men ble innviet i høringsuttalelsesrunden via bakveier.

 


Høringsmøtet i Buskerud starter med god lunsj på Grand Hotell på Kongsberg. Jeg blir vinket på og setter meg ned ved bordet til en jeg kjenner fra nettverkskredittsammenheng (www.nettverkskreditt.net). Det er lenge siden vi har snakket sammen, vi skulle egentlig ha møtt hverandre før for en statusoppdatering - hva skjer med ordningen i Buskerud og hva skjer med den i Telemark? Vi avtaler uansett nå at jeg skal ta kontakt for å få på plass et møte der vi også ser på videre samarbeid inn med omformingen av Nettverkskreditt.
Høringsmøte starter to etasjer opp, her er det også småbordsplassering, jeg kjenner ingen og setter meg bare ned ved det første og beste bordet. Jeg blir underveis i møtet usikker på hvorfor Kunstgjødsel egentlig er satt på høringslisten, men tenker at jeg skal gjøre mitt til for å få frem småbedrifter, kvinnelige etablerere og kulturbedrifter. Jeg rekker i alle fall å ta frem to av hattene mine på møtet. Jeg er som sagt ganske så alene om å representere næringslivet så jeg slår i bordet  og drar frem de tre prioriterte sakene som Bedriftsforbundet (www.bedriftsforbundet.no) vedtok på sin Kongress sist uke; Styrking av rettsikkerheten for næringsdrivende, innføre en karensdag og fjerne arbeidsgiveravgiften for læringer.  
I benstrekkpausen tar jeg tak i en jeg vil snakke med som har relevans i forhold til Seniorressursen (www.seniorressursen.no), hun henviser til sin sjef, som jeg traff sist uke. Jeg gir visittkort og program for Mentorkafe og inviterer dem til å delta her. Under workshopen, som er siste post på programmet har jeg for lengst forstått at det er den skriftlige høringsfristen (4. oktober) som jeg må satse på for å få frem Kunstgjødsels sitt syn og anbefalinger på verdiskaping og næringsutvikling. Her vil jeg ha på meg hattene til Seniorressursen – mentorer for kulturbedrifter, Bedriftsforbundet og Nettverkskredittordningen og kanskje flere etter tur.
 Bilde til Strategi for kultur og kulturarv, Telemark Fylkeskommune
 
Høringsrunden til Strategi for kultur og kulturarv i Telemark ble jeg invitert til via Porsgrunn kommune og prosjektet Seniorressursen - mentorer for kulturbedrifter. Under kapittelet Ressursutnyttelse og kulturbasert næringsutvikling blir følgende oppsummert før tiltakene listes opp: Den kulturbaserte næringsutviklingen innenfor kulturområde skjer i hovedsak på tre områder. Her mangler det etter vår mening et helt sentralt kulepunkt om private kulturbedrifter. Vi formulerte dermed en setning inn her som følger: Støtte kulturbedrifter slik at de kan øke sin verdiskaping.  Videre under tiltak foreslår vi å konkretisere dette ved å utvikle og regionalisere mentorordningen for kulturbedrifter.   

Jeg må innrømme at det blir spennende og interessant å se fremover hvordan deltagelsen på ulike plan og nivåer i det fylkeskommunale planverket virker. Blir de foreslåtte formuleringene stående i endelig planverk og bidrar deltagelsen i disse foraene til styrking av Kunstgjødsel ?