torsdag 23. april 2015

Hvorfor være stor når man kan være lykkelig som liten?


8 av 10 bedrifter i Norge har fire eller færre ansatte (SSB). 60,6 % har ingen ansatte, 20, 9 % har 1- 4 ansatte.


De aller fleste enpersonsbedriftene jeg kjenner bidrar og samarbeider i nettverk med andre og er med på å utvikle lokalsamfunnene.
Jeg er medlem av Bedriftsforbundet som nettopp ønsker seg et samfunn hvor de minste verdiskaperne blir løftet frem og gitt den anerkjennelsen og respekten de fortjener. Samlet er de minste bedriftene en av de viktigste ressursene vi har i Norge. Om vi må snakke om tall så skaper de mindre bedriftene arbeidsplasser for halvparten av alle arbeidstakere i landet og produserer 4 av 10 kroner i total verdiskaping.

Jeg er lei av det ensidige fokuset på vekst, innovasjonshøyde og antall arbeidsplasser pr. bedrift. Det er jeg ikke alene om. Et kort innlegg Jeg postet på Facebooksiden Grûnderklubben; « Snakket med 10 ulike kvinner i Telemark i dag innenfor ulike aldere - mange av dem med eget firma, flere av dem jobber/har jobbet innenfor virkemiddelapparatet. Alle er oppgitte over det ensidige vekstfokuset når det snakkes bedrift etc. Tilfeldig - neppe!» Fikk noen likes og noen reaksjoner på den.


Bedriftsforbundet: gir bla. direkte møte med politikere
(her er det SP kandidater til Stortinget fra Vestfold, Telemark og Agder
for et par år siden)
 

Regjeringen er i gang med en gründerplan, der målet er å bedre vilkårene for dagens og morgendagens gründere. Jeg ønsker meg at de små bedriftene blir særlig hensyntatt og hørt. For å få til det tror jeg at enpersonsforetak og småbedrifter må stå mer sammen for å bli sterke og hørt – anbefaler Bedriftsforbundet som en aktuell kanal for å få til dette Se her.