onsdag 14. mai 2014

En bør nytte høve mens en har anledning

Det første møtet mellom en kulturbedrift og en mentor er veldig spennende. Alle møter er ulike, selv om de stort sett utvikler seg likt med konklusjonen om at «vi går videre med å finne ut om vi kan samarbeide og avtaler et første møte». Resultatet er stort sett at samarbeidet fortsetter ca. et år. 


Manualer utviklet for konseptet Seniorressursen . mentorordning for kulturbedrifter. En manual for mentoren, en for kulturbedrifter og en for veiledere. Illustrasjon: Joakim Larsen.
Likevel er variasjonene innenfor den avsatte møtetiden på 30 – 45 min. stor. Mange kulturbedrifter har de samme ønsker og behov for hjelp, men likevel  er det interessante forskjeller. Forskjellene går på alt fra utfordringer på det personlige plan til utfordringer som ligger i nettverksbygging, markedsføring, økonomi, strategi og kontraktsforhandlinger. Fra mentors side hører jeg oftere og oftere  at de har forventninger til å både kunne hjelpe, lytte og å lære noe selv. Det syntes jeg er et flott utgangspunkt, som viser mentorenes engasjement for å heie på kulturbedriftene.

På et slikt første møte mellom kulturbedrift og dens potensielle mentor er jeg tilstede for å finne ut av behovene og forventningene. Jeg går igjennom punkter i samarbeidskontrakten og sender den på mail til partene som senere får tilbake kontrakten underskrevet med eventuelle endringer. 

Kontrakten er viktig som evalueringsgrunnlag og det kan dras noen interessante slutninger om samarbeidet mellom kulturbedrift og mentor når denne tas opp underveis og i etterkant av avtaleperioden.  Ofte viser det seg at behov og forventninger er endret og at man har justert disse mer i takt med hvor man er p.t. En god refleksjon rundt behov og forventninger kreves kontinuerlig og er en stor del av jobben med oppfølgingen av kulturbedriftene og mentorene. For å få tunet kulturbedrift og mentor best mulig inn på samme kanal starter vi allerede i første samtale med å trekke frem mentors særegenhet og kompetanseområde. I tillegg bør kjemien stemme og harmonere med kulturbedriftens behov og forventninger. Gjennom egenutviklede manualer går vi dypere inn for å klargjøre rollene kulturbedrift og mentor i Seniorressursens mentorordning. Disse manualene gjennomgås på fellesmøter for kulturbedriftene og i fellesmøter for mentorene. Her opplever jeg at når vi presiserer og repeterer så økes forståelsen for verdien av den kompetanseoverføringen som finner sted mellom kulturbedrift og mentor og mellom mentor og kulturbedrift.  

I tillegg til fem «førstemøter» mellom kulturbedrifter og mentorer, har jeg lyst å trekke frem  mentorkafeen fra forrige uke.  Mentorkafeen er den åpne arenaen i konseptet Mentorordning for kulturbedrifter, der kompetanse, erfaringsdeling og nettverk står sentralt. Her fortalte Ann Kathrin Samuelsen om sin bedrift, det hun opplever som verdifullt med seniorressursen og utfordringer i hverdagen som kulturbedrifteeier/-leder.