fredag 17. oktober 2014

Historen blir til mens man går


I nesten et år har vi i prosjektet med arbeidstittel Proff med Telemarkssving[1] jobbet for å komme i dialog med og få møte med et departement. Det var ingen tilfeldighet at vi tilslutt kom så langt og fikk endelig møte i Det kongelige norske Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Veien dit kunne jeg nesten skrevet bok om.

Kari Anne Valsø er styreleder i Nettverkskreditt Telemark og med meg i jobben for å få opp Proff med Telemarkssving.Uten henne hadde jeg mistet troen på at vi skulle få til Proff i 2015 – så takk for at du motiverer og at vi ennå ikke har gitt opp!
 
I utgangspunktet hadde vi ønsket oss Næringsdepartementet, men en kan ikke få alt man ønsker seg – i alle fall ikke alltid på første forsøk. Næringsdepartementet sendte oss etter en del om og men videre til KMD. Etter en del runder også internt i KMD, kontakt med politikere, innhenting av riktig kontaktperson via via, så løsnet det. Hurra! Vi fikk bekreftet møte med administrasjon v. leder for bedriftsavdelingen, saksbehandler og statssekretær Jardar Jensen, (sistnevnte har en koordinerende rolle inn mot Næringsdepartementet).  

Med møtebekreftelse i boks, satte vi i gang med forberedelser. Vi hadde et arbeidsmøte der vi gikk igjennom mål og spørsmål som kunne komme, vi kommuniserte og kvalitetsjekket dette opp mot fylkeskommunen og Telemarksforskning. Videre hadde vi så kommunikasjon med departementet for å få godkjent agenda og levere navnliste over de som skulle komme fra Telemark. Et par timer før vi hadde skulle i møte hos departementet inne i Oslo, tok vi en gjennomgang og detaljplanlegging. Her gikk det ut på å finne best mulig inngang for hver enkelts presentasjon under presentasjonsrunden innledningsvis. Selve fremvisningen av ideen  "Proff med Temarkssving", en ny modell for kvinnerettet innovasjon, sto forsker ved Telemarksforskning – Lars Kobro for. Vi andre fikk komme med utfyllende innspill til noen av foilene og vi hadde internt avklart hvem som skulle komme med hva til hvilken tid. 

Inne hos departementet måtte vi alle legitimere oss og ble fulgt rundt og opp til et stort møterom. Her inne møtte vår delegasjon fra Telemark; hovedutvalgsleder for næring i Telemark Fylkeskommune, adm. i utviklingsavdelingen, forsker fra Telemarksforskning, styreleder i Nettverkskreditt Telemark[2] og meg, her prosjektleder for Proff med Telemarkssving, de tre fra departementet.

Folkene fra departementet var lydhøre og avsluttet med å si at de var mottakelige for søknad, men kunne ikke love noe…  

Evalueringen vi har tatt i etterkant av møte er at vi er fornøyd med resultatet, vi fikk presentert oss og hatt første kontakten med både administrativt og politisk nivå. Vi fikk frem hovedbudskapet om at vi trenger en ny modell, ikke bare flikking på den gamle ordningen for å nå mål om økt kvinneandel blant bedriftsetablererne. (For å nå det trengs særegne tiltak fordi erfaring og forskning viser at det er ulikheter mellom kvinner og menns innstilling til blant annet risiko og konkurransevilje.)
Jeg tror også at vi fremsto sånn passe forberedt og passe åpne for innspill/råd. Noen kommentarer kan vi nok tenke i ettertid burde vært formulert annerledes eller det er ting som vi glemte å si. Men alt i alt er i alle fall jeg fornøyd med mitt første møte på departementsnivå.   
Puh! Ferdig med første timesmøte på departementsnivå.
   
Proff ønsker å ta det beste fra eksisterende Nettverkskredittordning, supplert med gode erfaringer fra praksisfeltet i andre regioner og med innspill fra forskningslitteratur både på fagfelt om læring og om entreprenørskap/innovasjon. Proff fokuserer på kvinnelige entreprenører, er gruppebasert og tidsavgrenset med tre modningsnivåer (grønn-, blå- og sort løype). En sertifisert fasilitator følger hver gruppe og gruppen har noen tilgjengelige kompetansemidler.   
 
 
 
 
[2] En typisk Nettverkskredittforening organiserer småetablerere i geografisk baserte nettverksgrupper, med 5-7 medlemmer i en gruppe.  Hver gruppe blir tildelt en prosessveiler som følger gruppa over en nærmere bestemt tid, gruppa får tilgang til kompetansemidler og noe lånekapital.