søndag 13. april 2014

Jeg velger meg april...


April er virkelig måneden med årsmeldingsarbeid og årsmøter. Årsmeldingen leses kanskje ikke av de fleste, men her skal god og fyldig informasjon om virksomheten kunne leses. Det er et viktig dokument og det gjelder å ha riktige og oppdaterte opplysninger. Det i seg selv kan være en øvelse, særlig når man ikke bare har forholdt seg til en virksomhet i løpet av det siste året og kanskje ikke vært flink nok til å skrive opp alt av betydning.  

Uansett, status skal gjøres opp, tall skal på bordet og videre planer skal presenteres. Jeg leser årsmeldinger, og bruker dem av og til som referansemateriell i søknader, prosjektbeskrivelser el. Derfor er jeg veldig bevisst på at styrene og virksomhetene jeg har en rolle i, har årsmeldinger som forteller om det arbeidet som er gjennomført og at den innehar en god beskrivelse av virksomhetens art.

Det finnes mange maler på hvordan man skriver årsmeldinger, en av dem er fra Altinn, formell og trygg:
Altinn - enklere dialog med det offentlige
Minimumskrav til årsberetning for små foretak:
I årsberetningen skal det gis opplysninger om arten av virksomheten og hvor virksomheten drives, inkludert opplysning om eventuelle filialer.


Årsberetningen skal minst omfatte en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av den regnskapspliktiges virksomhet og av dens stilling. Det skal gis opplysninger om forsknings- og utviklingsaktiviteter.

Videre skal det opplyses om forutsetninger for drift m.m. - les mer på altinn.no