tirsdag 1. april 2014

Alle døgn kan ikke være vårjevndøgn

Bilde fra et av forrige ukers møter, her med alle deltagerne på Bedriftforbundet region Sør sitt arrangement 27 mars.    
Tema var Forsikring & pensjon, praktisk jus & forenkling av regelverk for SMB + årsmøte...

Det har blitt vår for alvor og dagene går i en rasende fart. Det er årsmeldinger, årsoppgjør, årsmøter og frister for det ene prosjektet etter det andre.


Forrige uke ble det mye reising, Tuddal, Bø, Notodden, Sandefjord og Stømstad tur/retur. Det ble med andre ord tilbakelagt en del kilometer med bilen og noen ute på vannet. Forberedelsene til alle møtene ble stort sett gjort på kveldene etter barna var i seng og resten på veien til.

Jeg vil trekke frem et av møtene fra forrige uke – møtet med fylkespolitikerne oppe på Tuddal Hotell.
Sammen med kultursjefen og prosjektleder for Seniorressursen i Porsgrunn kommune var vi invitert opp for å holde en 30 min. muntlig orientering inkl. spørsmål. Vi reiste opp i god tid, jeg hadde med relevante papirer om andre saker som berørte vår sak og vi forberedte vinkling, besvarelser på mulige spørsmål og hvem som skulle si hva. Presentasjonen var klar og avstemt flere dager i forveien.

Fylkespolitikerne var lydhøre og det virket som om de så de samme mulighetene som oss, og som vi pekte ut fremover for Seniorressursen.

Fra salen kom det et spørsmål: Er det vanskelig å få tak i disse mentorene? Jeg svarte kjapt og litt bråkjekt kanskje: Nei, overhode ikke. Det kommer bare an på hvem du får inn først – den/de første drar gjerne med seg resten. Jeg la også til: Suksesskriteriet ligger egentlig i oppfølgingen av mentorene – vi slipper dem ikke bare etter avtale med menteè/kulturbedrift er inngått.

Jeg er veldig glad for at jeg fikk presisert det med oppfølging – det er helt sentralt for å kunne beholde mentorer over flere perioder, at de gjør en god jobb for sine kulturbedrifter, at de anbefaler det å være mentor i Seniorressursen til andre og er gode ambassadører for oss. I oppfølging ligger det at vi følger opp både mentorer og kulturbedrifter gjennom egne nettverksmøter der erfaringsutveksling og læring står i fokus. Vi har utviklet egne ABCer som skal gi råd, tips og innspill til hvordan være henholdsvis mentor og kulturbedrift i konseptet Seniorressursen, og vi evaluerer halvårlig – underveis og ved avslutning.