søndag 6. oktober 2013

Skomakerens barn


Kunstgjødsel tilfører næring og sprer kultur har jeg sagt i flere år og i flere sammenhenger. Jeg har tenkt at det sier mye om hva jeg gjør og at det er kortversjonen og at det har en svung over seg.

«Men er det egentlig det du gjør?», spurte en god samarbeidspartner meg her forleden? For du har vel egentlig gått litt bort fra det å spre kultur ut til «folket». «Ja, du har rett svarte jeg». Etter en kort dveling og samtykke fra meg, fortsatte hun: «Det er vel mer sånn nå at du egentlig bare tilfører næring (til kulturbedriftene)».  

Heldig er jeg som har folk rundt meg som bryr seg, korrigerer og leder meg på sporet igjen når jeg står litt fast. For jeg endret virkelig måten jeg presenterte meg på etter dette, ikke så drastisk og synlig for andre kanskje, men veldig viktig for meg. Nå kan jeg si mye mer spisset at Kunstgjødsel gjødsler kulturbedrifter. Det er vel rett og slett Kunstgjødsels misjon, for det sier hva min virksomhetens oppgave er!