fredag 27. mars 2015

Søte drømmer


Denne uken kommer en rapport fra et av Innovasjon Norges Drømmeløft arrangementer. Det drømmeløftet jeg var deltager på handlet selvsagt om kulturnæringene og inneholdt mange stemmer som alle på sin måte snakket om likheter og særegenheter for kulturbedrifter/kunstnere/kulturentreprenører[1].


Innhold, opplegg og regi var veldig god! Jeg liker at flere snakker om at kultur ikke BARE er som andre næringer – se eks. bilde av flippoveren til Anne-Britt Gran, leder for BI Centre for Creative Industries. Særlig syntes jeg det er verdt å merke seg at kulturbedrifter styrker tilleggsverdier utenfor egen sin egen kulturbedrift – for eksempel bidrar til å styrke image for regioner og Norge.

Det er også interessant at men snakker om kunstnere og kulturentreprenører som begge driver kulturbedrifter. Skille i begrepet går på ambisjonsnivået hva gjelder kommersialisering/vekst/økonomi og dermed er det behov for til dels like, men også ulike virkemidler/verktøy/kompetanse. Jeg er veldig glad for at både levebrødsbedriften/enkeltkunstneren og kulturentreprenører med vyer om vekst blir sidestilt. Se mer om dette og annet rundt kulturbedriftstenking fra sentrale folk som statssekretæren Bjørgulv Vinje Borgundvaag i Kulturdepartementet her

 [1] Jeg forsøker konsekvent å bruke kulturbedrifter, fordi det sier noe om hvilken bransje man tilhører og hvordan man er organisert. Kulturbedrift skiller seg ut fra en frivillig eller offentlig kulturaktør. En kulturbedrift kan være stor eller liten, men er som bedrifter for øvrig stort sett drevet av en enkelt person. En kulturbedrift er ofte en kunstner som driver for egen risiko og regning. Kunstnerens inntekt og marked henger sammen med personlig egenhet, kvalitet på kunsten og hvilke markeder som etterspør dennes kunst. Kunstnerens inntekter og kunder kan være alt fra den private enkeltkjøperen, bedrifter og det offentlige som direkte kunde eller som kunde gjennom typer stipendordninger e.l. Stipendordninger e.l. kan sees på fra kulturbedriftens side som en potensiell og krevende kunde. For å få stipender må man imøtekomme ønskene/kriteriene, skrive gode søknader og gjerne dokumentere nøye etterpå hva man har gjort.